Aafaa Business Valuators

Mijn naam is Aad Faasen en ik ben uw business partner bij het nemen van belangrijke beslissingen. Samen bereiden we ons voor en maken we de verschillende alternatieven transparant. Op basis daarvan komt u tot het best mogelijke besluit. Ik ben dus typisch geen adviseur die u even komt vertellen wat het beste voor u is en er daarna weer snel vandoor gaat. Vindt u dit interessant, dan raad ik u aan verder te lezen. Anders doet u er beter aan om naar zo’n typische ‘adviseur’ op zoek te gaan.

Ik ben een onafhankelijke bedrijfswaardeerder en overname adviseur. Een van het soort dat er energie van krijgt om als ‘business partner’ met u samen te werken aan het versterken van uw business en uw business case.  Het is namelijk vaak nog niet zo eenvoudig om de juiste beslissing te nemen, goed onderbouwd en rekening houdend met zowel de relevante rationele/bedrijfseconomische als -indien van toepassing- de relevante emotionele aspecten.

Hier kom ik in beeld. Met mijn jarenlange ervaring als accountant, CFO, ondernemer en ‘coach’ van 4 adoptiekinderen breng ik een hele berg kennis en ervaring in: bij grote en kleine bedrijven, in verschillende branches, bij corporates en familiebedrijven.

Zowel in relatief makkelijke, maar vaker nog in bijzondere en moeilijke omstandigheden. Het kan hier dus gaan over beslissingen met betrekking tot bijvoorbeeld:

 • Fusies, overnames en bedrijfsopvolging
 • Uitbreidingsinvesteringen of desinvesteringen
 • Boedelscheidingen
 • Herstructurering (asset of business transfers)
 • Toetreders of uittreders
 • Groeien of krimpen
 • Doorgaan of stoppen
 • Vermogensschades en schadeclaims
 • Intellectual property rights (IP)
 • Optierechten (real options)
 • Second opinions

Mijn kernwaarden waren, zijn en blijven steeds dezelfde: oprecht, betrokken, transparant, professioneel en met oog voor uw persoonlijke situatie en omstandigheden.

Aanpak

Om op een effectieve wijze tot resultaat te komen is een duidelijke aanpak nodig. De aanpak van Aafaa Business Valuators is simpel, helder en flexibel. De volgende stappen worden doorlopen:

 • Begrijpen van de business casus
 • Verzamelen van informatie
 • Risico analyse
 • Waarde berekening
 • Evalueren van de uitkomsten
 • Begeleiding bij het beslissingsproces en de uitvoering / het overname proces

De eerste stappen zijn deugdelijk waarderings- en advieswerk voor een professional die zich oprecht in de business verdiept. De laatste 2 stappen zijn mede afhankelijk van de aard van de opdracht en specifieke wensen en behoeften van u als opdrachtgever.
Hierbij komen vaak ook aspecten om de hoek kijken als: wat zijn uw persoonlijke drijfveren en ambities, wat is het belang van andere stakeholders (familie, financiers, management, personeel) en welke expertise is binnen de onderneming beschikbaar, waarmee vervolgstappen kunnen worden gezet. Uiteraard staat mijn uitgebreide netwerk aan relaties op allerlei vakgebieden en specialismen tot uw beschikking om daar waar gewenst of nodig hulp te bieden.

Een bedrijfswaardeerder / overname adviseur als business partner dus, erop gericht om tot het beste resultaat voor u te komen. Ik lever altijd maatwerk, want ‘one size fits all’ bestaat voor mij niet in dit vak.

Rollen

Ik ben werkzaam op basis van één van de volgende twee rollen: als partij-deskundige of als onpartijdige deskundige.

Als partij-deskundige behartig ik specifiek uw belangen als opdrachtgever bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van uw onderneming of het vaststellen van door u geleden vermogensschade. Wij maken dan ook samen afspraken over de aard en diepgang van de door u gewenste werkzaamheden. Hierbij adviseer ik u graag.

Als onpartijdige deskundige voer ik opdrachten uit voor partijen met een tegengesteld belang die in een geschil zijn geraakt of hierin dreigen te geraken. Ik lever daarmee een bijdrage aan een acceptabele oplossing voor betrokkenen.

Als onpartijdige deskundige treedt ik ook op voor de rechtbank of het gerechtshof in een juridische procedure. In elk opdracht als onpartijdige deskundige hecht ik veel waarde aan het toepassen van ‘hoor en wederhoor’.

Ik ben Register Valuator en lid van het NiRV (Nederlands instituut van Register Valuators). Ook ben ik Registeraccountant en lid van de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) en Gerechtelijk Deskundige (lid LRGD). Bij al mijn opdrachten kunt u erop vertrouwen dat ik de kwaliteitsnormen van deze beroepsverenigingen in acht neem.

Werkwijze

De waarde van de waardering

Waarderen gaat om meer dan de uitkomst in Euro’s. Een goede waardering geeft namelijk ook inzicht in de bouwstenen die tot waarde leiden (de ‘value drivers’). Dit inzicht draagt dan bij aan een beter begrip van de uitkomst en -in geschillen- aan de acceptatie ervan. Zo nodig besteed ik aandacht aan mogelijke andere (persoonlijke of maatschappelijke) belangen en emoties die niet direct in de waardering tot uiting komen en die (direct of indirect) wel van invloed zijn op uw welzijn.

De prijs van de dienstverlening

Betalen voor iets dat niets waard is, is zeer frustrerend vind ik. En wat ik niet wil dat mij wordt aangedaan, dat doe ik zeker u niet aan. Als het niet werkt, dan is het ook niets waard. Als het wel werkt, dan mag daar ook goed voor worden betaald. Ik sta ervoor in dat ons project waarde voor u toevoegt.

Eerste kennismaking

Hoe kunt u op voorhand beoordelen of u iets aan mij heeft en of ik mijn afspraken nakom? Dat kunt u niet. U kunt alleen een inschatting maken op basis van mijn profiel en u kunt mijn klanten bellen.
Daarnaast moet u vooral met mij in gesprek gaan. Uiteraard zijn aan zo’n eerste gesprek geen kosten verbonden. Bovengenoemde elementen bepalen of u van mening bent dat we er samen iets goeds van kunnen gaan maken.

Profiel

Ik heb ruim 30 jaar ervaring in management en finance. Dit helpt mij elke dag om voor klanten oplossingen te bieden in complexe situaties. Kijk gewoon even op mijn LinkedIn pagina. Daar vindt u alles over mijn ervaring en achtergrond.

Referenties

De afgelopen jaren heb ik een schare aan referenties opgebouwd die iets zegt over mij als persoon en mijn expertise. Desgewenst kunt u er een paar van bellen. Vooruitlopend daarop een paar quotes van klanten.

Verkoop Knegt BV – elektrische compact tractoren

"Met dank aan jou Aad voor het vinden van de juiste koper voor ons bedrijf en voor je professionele begeleiding en advisering tijdens het gehele verkoopproces tot en met de closing. We hebben bij jou de combinatie gevonden van vakinhoudelijke kennis op een breed terrein (waardering, accountancy, juridisch en fiscaal) in combinatie met geduld en inlevingsvermogen in onze persoonlijke drijfveren. Dat samen heeft tot een succesvolle deal geleid. Bedankt daarvoor !"

Knegt B.V. - Jeroen van Eerd en Kick Kotzias

Ontvlechting en verkoop Kapteijns

"De samenwerking met Aad was van hoog niveau. Niet alleen begrijpt hij lastige financiële en juridische kwesties. Hij weet ook emoties goed te begeleiden. Hij houdt overzicht, zorgt dat je stappen maakt en het doel niet uit het oog verliest."

Raymond Kapteijns - Kapteijns grond- en sloopwerken B.V.

Begeleiding verkoop Tops

"Aafaa heeft een cruciale rol gespeeld in de verkoop van de TOPS Groep: professioneel, pragmatisch, pro-actief en doelgericht. Mede door het creëren van een constructieve sfeer, wat door alle belanghebbenden als prettig is ervaren. Daarnaast heeft Aad zijn eigen netwerk ingebracht voor het juiste deskundige advies bij aanvullende specifieke vraagstukken.

Kortom, Aad als persoon en als adviseur was een perfecte match voor ons traject".

Nico van den Boomen en Tim en Ruud Coppens - aandeelhouders TOPS Groep

Overnameadviseur ArtinSign

“Aafaa heeft ons echt geholpen bij de overname van ArtinSign. Met Aad kwamen we meteen goed uit de startblokken. Pragmatisch, doelgericht, vakkundig en plezierig. Hij heeft als een ondernemer met ons meegedacht.”

Marco Neggers en Matthijs van der Linden - Kopers ArtinSign

Ik was van plan een verhuisbedrijf over te nemen. Samen met Aafaa ben ik in gesprek gegaan met de verkoper. Aafaa heeft mij in laten zien dat de waarde van dit bedrijf aanzienlijk lager was dan de prijs. En dat 1+1 zou leiden tot minder dan 2! Ik ben blij dat ik van de koop heb afgezien. Dank je wel Aad voor jou bijdrage hieraan. DGA verhuisbedrijf

"Samen met Aafaa heb ik gewerkt aan de overname van een con-collega in de verhuisbranche die zijn bedrijf te koop aanbood. De werkwijze van Aad heb ik ervaren als: deskundig, objectief en met gevoel voor mijn situatie en belangen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een besluit om dit bedrijf niet te kopen. Een wijs besluit!"

DGA verhuisbedrijf

“In het kader van een juridische procedure heeft Aafaa de vermogensschade vastgesteld die we hebben geleden doordat de tegenpartij de koopovereenkomst van mijn bedrijf niet is nagekomen. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de minnelijke schikking die we daarna zijn overeengekomen.” DGA bedrijf in milieu en cultuurtechnische werken

"Samen met Aafaa hebben we de vermogensschade vastgesteld die we hebben geleden doordat de koper van mijn bedrijf zijn afspraken niet nakwam. Dit in verband met de lopende juridische procedure tussen mij en koper. Het prima opgestelde schaderapport van Aafaa heeft ertoe bijgedragen dat we uiteindelijk een schikking hebben kunnen treffen met de wederpartij."

DGA milieu en cultuurtechnisch bedrijf

MIB Offshorebedrijf

"Mede met de hulp van Aad Faasen zijn we erin geslaagd de gemaakte afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst op een uitstekende manier af te wikkelen. Hij heeft ons geholpen de juiste stappen op het juiste moment te zetten. Dit heeft belangrijk bijgedragen aan een mooie oplossing, waarbij we een dreigende juridische procedure hebben kunnen vermijden."

Minderheidsaandeelhouder offshore onderneming

DGA Autorijschool – franchisenemer

“Aafaa heeft mij op een professionele manier inzicht gegeven in de waarde van mijn bedrijf en mij ervoor behoedt dat ik de zaak voor een te lage prijs van de hand heb gedaan. Op een moeilijk moment heeft Aafaa mij geholpen bij het nemen van de juiste beslissingen".

DGA Autorijschool (franchisenemer)

Frank Coppens – DGA IDL Business Consultants

IDL Business Consultants is ruim 10 jaar actief in recovery advisering en interim directievoering.“Wij lopen in onze projecten regelmatig tegen waarderingsvraagstukken aan en we schakelen dan graag met Aafaa. Onze relaties kunnen niet zo goed uit de voeten met Zuid-as types. Bij Aafaa wordt wel hun taal gesproken en echt ondernemend meegedacht. Uiteindelijk gaat het bij waarderingsvraagstukken niet alleen om deskundigheid maar vooral ook om de connectie met de klant. Dit snapt Aafaa goed en daarom worden projecten tot grote tevredenheid afgewikkeld. Voor ons zijn ze een business partner!"

Frank Coppens – DGA IDL Business Consultants

Eigenaresse van podotherapiepraktijken

“Met hulp van Aafaa zijn we erin geslaagd een mooie podotherapiepraktijk over te nemen. Zijn scherpe analyse van de waarde van het bedrijf en zijn rol in de prijsonderhandelingen zijn hierin doorslaggevend geweest."

Eigenaresse van podotherapiepraktijken

Jan Schipper – DGA SIS Finance, interim management en advies

“Ik heb Aad leren kennen als een uitstekende adviseur en een fijne collega.

Hij bewaart het overzicht, heeft een scherp oog voor de belangrijke details, en heeft gevoel voor menselijke verhoudingen (wat niet onbelangrijk is als je met ondernemers bezig bent).

Wij hebben samen meerdere aandelentransacties met succes begeleid. Ik bel Aad zeker weer als zich opnieuw zo’n zaak voordoet.”

Jan Schipper - DGA SIS Finance, interim management en advies

DGA retailketen Verhoeven Optiek en Horen

“In verband met de waardebepaling van verschillende vennootschappen in de groep heeft de expertise van Aafaa een duidelijke toegevoegde waarde gehad. Aafaa heeft mij door een andere bril naar ons mooie bedrijf laten kijken en hierdoor inzichten verschaft die ik voorheen niet had.“

Tijn Verhoeven - DGA retailketen Verhoeven Optiek en Horen

Kennisbank

Zoals uit voorgaande blijkt hanteert Aafaa een pragmatische en persoonlijke aanpak en werkwijze. Deze is vanzelfsprekend gebaseerd op een brede ervaring en diepe inhoudelijke kennis van het vak. Deze inhoudelijke kennis wordt u aangeboden in begrijpelijke taal en niet in technisch en vaak onbegrijpelijk en verwarrend vakjargon. Enkele artikelen van eigen hand waaruit dit blijkt en ook enkele meer technische artikelen van con-collega’s treft u hieronder aan.

Contact

Contact
Aafaa Business Valuators
Nieuwe Kerkstraat 50
5507 LS Veldhoven

Aad Faasen
aad@aafaa.nl
06 – 102 57 192